Nabdka nakladatelstv


Ginza - gnostick bible nazarejc I.

Novinka!
V nakladatelstv Bibliotheca Gnostica nyn vyel nov titul: "Ginza, gnostick bible nazarejc". Jedn se o svatou knihu prastar mezopotmsk kesansk obce, jejm lenem byl podle nazarejsk tradice i znm Jan Ktitel. Tato kniha potvrzuje svm obsahem a zamenm gnostick pvod celho kesanstv. V nyn vydanm prvnm svazku (ze dvou) se nachz polovina textu Prav Ginzy. Knihu v barevn pevn vazb s oblkou zdob nazarejsk ilustrace ze stedovkho rukopisu.

(Praha 2008, 256 stran, 10 obr., 280,- K)


Avagha:
Pbh Buddhova ivota

Jedna z nejznmjch verz Buddhova ivota sepsan dvornm bsnkem Avaghou v buddhistickm krlovstv gandharskm (zp. Indie) asi v 1. i 2. stol. n. l. Prv z tohoto dla erpal tak italsk reisr B. Bertolucci materil pro svj film "Mal Buddha". Ze sanskrtskho originlu peloil poprv do etiny Jan Kozk. Obsah k nahldnut zde.

(Praha 2005, 192 stran, 4 celostrnkov obr. plohy, 227,- K)


Evangelium "neznmho" boha

Obsahuje nejstar soupis Jeovch vrok - tzv. Tomovo evangelium, Evangelium pravdy aj. gnostick texty z nlezu v Nag Hammad. Podstatn st knihy je vnovna pedevm srovnn textu NZ synoptickch evangeli s nov objevenm Evangeliem Tome. Obsah k nahldnut zde.

Praha 1994, 250 stran. 10 obr., prodejn cena 145,- K

Jan Kozk:
"Koeny indoevropsk duchovn tradice"

Kniha je zkladn orientan pomckou pro studium star indoevropsk mylenkov a religizn tradice, se kterou se setkvme v indick Vd, perskm zarathutrovstv, ale i u ostatnch indoevropskch nrod ped pchodem Bible. Nemal st knihy je vnovna vztahu mezi touto starou tradic a kesanstvm.
Text je doprovzen velkou obrazovou plohou - 83 reprodukc archeologickch nlez, umleckch dl a symbol s nboenskou tematikou.Kompletn obsah zde.

Praha 2001, 254 str., 83 obr., prod. cena 229 K


Hippolytus:
Vymtn veho kacstva

Nejdleitj a nejobshlej popis ran kesanskch, tj. gnostickch kol a jejich uen z pera katolickho otce Hippolyta (pelom 2. a 3. stolet n. l.). Kniha ukazuje zkladn metodiku a techniku, jakou se idovt svat ocov" zmocovali gnostickho ddictv a zdrazuje lohu Simona Mga a jeho gnostick koly. Obsahuje vznamn texty gnose - Naasejsk traktt, Vklad Velk sly Simona Mga aj. Obsah k nahldnut zde. Z latiny peloil mgr. Jan Kozk

Praha 1998, 329 stran, 12 obr., prodejn cena 185,- K


Dvacet jedna e
asktety Gtama zvanho Buddha

Obsahuje dvacet jedna vybranch ster stednho koe (Maddhimanikya) Plijskho knonu. Podle K. E. Neumanna: Die Reden Gotamo Buddhos z nminy peloil J. Kozk. Obsah k nahldnut zde.

Praha 1993, 240 stran, 10 obr., prodejn cena 145,- KKesan ped Kristem, za Krista a po Kristu

Obsahuje informan peklad nkterch dleitch text ze svitk od Mrtvho moe (d spoleenstv na konci dn, Zkladn ustanoven obce, Damask spis A a B, nov peklad z latiny Ireneova spisu Proti kacm) a mnoho dalch dleitch informac o prvotnm gnosticky zamenm kestanstv. Obsah k nahldnut zde.

Z latiny a nminy peloil J.Kozk, 270 str., 18 obr.,Praha 1995


Pbh o povstn hada
gnostick mtus v nkolika podobch

Kniha obsahuje peklad velmi starch gnostickch text nalezench v Nag Hammad a jejich pepracovn nejstarmi katolickmi otci Ireneem a Hippolytem. Prin tak rozhodujc informace o postave biblickho Jee Krista. Obsah k nahldnut zde.

Praha 1996, 215 stran, 28 obr., prodejn cena 145,- KTi pednky o gnozi

Pednky pednesen mgr. J. Kozkem v Nrodnm muzeu v zim 2001-2, kter jsou velmi vhodn pro laick vstup do problematiky.

Praha 2002, 60 stran, 25 obr., prodejn cena 99,- K
esk lidov pbhy o vodncch

Vybral, upravil a pedmluvou opatil J. Kozk. Ilustracemi vyzdobily dti Zkladn vtvarn koly v Domalicch.

Praha 2000, 95 stran, 10 obr., 189,- K


Prokopsk kola indoevropsk tradice


Se slevou 30,- K jsou vechny tituly ke koupi:
Antikvarit, Myslkova 10, Praha 2

E-mail: