Nauka gnostiků

Tři základní typy lidí

Z hlediska vrozené schopnosti poznání dělilo učení antické gnoze lidi do tří základních typů: na “pneumatiky”, lidi schopné dospět úplného poznání a proto též vidět podstatu pravého Boha - Dárce, na “psychiky”, kterým jejich smyslové a myšlenkové prožitky brání plnému probuzení a na “hyliky” ("hmotné lidi", materialisty) - úplné slepce ve tmách, kteří podobni zvířatům nevědí, co činí a čemu celý život slouží.

Zpět na obsah