Nauka gnostiků

Nauka gnostiků

Kdo byl ve skutečnosti "Ježíš Kristus". Kritické srovnání gnostických spisů a „učení Ježíše Krista“ v Bibli, plně potvrzující domněnku o zfalšování celého učení gnostiků ve prospěch židovství a že Bible je pouze sekundárním a napodobujícím pramenem, který svaté učení podává v silně deformované podobě.

Kdo byl ve skutečnosti "Ježíš Kristus"

Jidášovo evangelium - překlad a komentář

Zde naleznete uvedení do gnostické nauky. Celek je rozdělen na jednotlivé kapitoly, jež jsou odsud všechny přístupné v podobě odkazů. Z každého odkazu se lze vrátit zpět na tuto úvodní stránku.

Gnoze

Učení Védy

Tři základní typy lidí

Původ antické gnoze

Kříž

Pašije

Zmrtvýchvstání

Samkhya

Vznik židokřesťanství

Společné rysy gnoze a východní duchovní školy

Gnostická vize světa

Dualismus

Oběť

Uctívání nebeského člověka

Osvobození

Prameny a texty

Nag hammadský nález gnostických textů

Vznik textu Bible pomocí materializace gnostických duchovních obrazů

"Starý zákon"

Démonské kulty nitra Země

Židovství

ŽidokřesťanstvíZpět na hlavní stránku